Use * for wildcard
Name Other Names Status Updated
kosaki 2 Kosaki kosaki_wit
1